Zastosowania opakowaniowe | Pompy próżniowe i sprężarki

Opakowania

Żywnościowe

  • Maszyny napełniające i zamykające
  • Pakowanie żywności
  • Formowanie
  • Pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP)
  • Zamykanie tacek
  • Usuwanie skrawków folii

Nieżywnościowe

  • Maszyny wytwarzające poduszkę powietrzną
  • Opakowania konturowe
  • Jednostki napełniające i zamykające
  • Produkcja torebek papierowych
  • Redukcja objętości transportowanych wyrobów
  • Zamykanie tacek
  • Usuwanie skrawków folii

Opakowania na żywność


Maszyny napełniające i zamykające

Podczas butelkowania napojów, kosmetyków lub wyrobów farmaceutycznych, najpierw z butelki usunięte zostaje powietrze, a następnie jest ona napełniana, tak aby zapewnić wysoką jakość produktu dostarczanego do klienta. Maszyny używane w przemyśle spożywczym są w większości przypadków wykonane ze stali nierdzewnej.


Pakowanie żywności

Powietrze i tlen w nim zawarty mają negatywny wpływ na jakość i trwałość świeżej żywności. Z tego względu w wielu procesach konieczne jest usuwanie powietrza. Klasycznym zastosowaniem dla próżni w tej dziedzinie jest pakowanie próżniowe. Przed szczelnym zamknięciem opakowania, pompa próżniowa usuwa z niego powietrze. Pompy próżniowe są stosowane w wielu urządzeniach pakujących wykorzystywanych w przemyśle, takich jak maszyny komorowe, maszyny formujące, karuzele oraz maszyny pakujące na tackach.


Formowanie

Do formowania próżniowego potrzebna jest dodatkowa pompa, którą instaluje się po właściwej stronie maszyny.


Pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP)

Ciśnienie występujące w otoczeniu oddziałuje mechanicznie na wyrób i może znacznie zmienić jego kształt. Z tego względu pakowanie w atmosferze modyfikowanej jest metodą najczęściej używaną w wielu zastosowaniach. W tym procesie produkty są pakowane w atmosferze modyfikowanej, a tlen jest usuwany. Produkt jest zamykany w opakowaniu konturowym i umieszczany w komorze próżniowej, gdzie usuwane jest z niego powietrze. Atmosfera modyfikowana zostaje wprowadzona do opakowania konturowego, a następnie opakowanie i produkt spożywczy są zabezpieczane folią ochronną. Dzięki zastosowaniu tej metody żywność zachowuje pierwotny kształt, a mięso utrzymuje swój czerwony, odpowiednio oddziałujący na klientów kolor — nawet po długotrwałym przechowywaniu.


Zamykanie tacek

  • Wytwarzanie próżni i szczelne zamknięcie torebki lub:
  • Wprowadzanie gazu obojętnego i szczelne zamknięcie torebki

Usuwanie skrawków folii

Odcinane paski folii zostają zassane do pojemnika przez wentylator promieniowy z serii CEVF. Zebrane paski folii mogą zostać przekazane do recyklingu.


Pozostałe aplikacje

  • Przekładanie
  • Dozowanie miękkiego lodu

Pakowanie - pozostałe


Maszyny wytwarzające poduszkę powietrzną

Rurki foliowe są napełniane sprężonym powietrzem i zgrzewane w celu utworzenia poduszek. Poduszki te mogą być stosowane jako wypełnienie ochronne.

Seria G — bocznokanałowe

Opakowania blistrowe

Opakowania konturowe są często wykonywane z zastosowaniem próżni.

Seria V — rotacyjne łopatkowe

Urządzenia napełniające i zamykające

Maszyny komorowe

  • Wytwarzanie próżni i szczelne zamknięcie torebki
  • Wprowadzanie gazu obojętnego i następnie szczelne zamknięcie torebki

Prostownice rolkowe

  • Powietrze zostaje usunięte z narzędzia zamykającego, po czym — w razie potrzeby — wprowadzona zostaje atmosfera modyfikowana
  • Ostatnim etapem jest szczelne zamknięcie opakowania

Formowanie

Do formowania próżniowego potrzebna jest dodatkowa pompa, którą instaluje się po właściwej stronie maszyny.

Seria V — rotacyjne łopatkowe

Opakowania produktów nieżywnościowych

Podczas pakowania wyrobów, przed wykonaniem szczelnego zamknięcia używa się pompy próżniowej w celu usunięcia powietrza z opakowania. Odpowiednie opakowanie to najlepsze zabezpieczenie na czas transportu, umożliwiające wysyłkę do klienta wyrobów takich, jak części elektroniczne, wyroby farmaceutyczne itp. w warunkach aseptycznych i wolnych od kurzu.


Produkcja torebek papierowych

Seria L jest używana do składania torebek papierowych.


Redukcja objętości transportowanych wyrobów

Próżniowe pakowanie ubrań. Nowe ubrania są pakowane w folię termokurczliwą, dzięki czemu zajmują mało miejsca w pojazdach ciężarowych i pojemnikach.

Seria G — bocznokanałowe

Zamykanie tacek

  • Wytwarzanie próżni i szczelne zamknięcie torebki lub
  • Wprowadzanie gazu obojętnego i następnie szczelne zamknięcie torebki

Usuwanie skrawków folii

Odcinane paski folii zostają zassane do pojemnika przez wentylator promieniowy z serii CEVF. Zebrane paski folii mogą zostać przekazane do recyklingu.


Pozostałe zastosowania

  • Paletyzacja
  • Suszenie
  • Przytrzymywanie

Informacje o firmie Elmo Rietschle

Elmo Rietschle jest częścią firmy Gardner Denver, Inc., czołowego światowego producenta wyrobów o wysokim stopniu zaawansowania technicznego. Firma Gardner Denver ma siedzibę w Milwaukee, w stanie Wisconsin (USA) oraz oddziały w ponad 30 krajach.

Więcej informacji na temat firmy Gardner Denver, Inc. można znaleźć na stronie www.gardnerdenver.com.

© 2018 Gardner Denver, Inc.