Zastosowania próżni w ceramice | Elmo Rietschle
W przypadku produkcji cegieł, dachówek, porcelany i ceramiki technicznej, istotnym wskaźnikiem jakości jest produkt pozbawiony kieszeni powietrznych. Podczas wypalania, ceramika zawierająca takie kieszenie powietrzne może ulec zniszczeniu w piecu, a w krańcowych przypadkach doprowadzić nawet do zniszczenia całej partii. W cegłach takie defekty pojawiają się zazwyczaj dopiero po wielu latach; zimą woda penetruje pory powierzchniowe i powoduje pękanie cegieł.


Usuwanie powietrza z gliny

Po włożeniu gliny ceglarskiej do wytłaczarki powietrze zostaje z niej usunięte za pomocą próżni, co zapobiega powstawaniu kieszeni powietrznych, które mogłyby doprowadzić do pękania cegieł. Podobny proces przetwarzania przechodzi glina ceramiczna — po włożeniu jej do mieszalnika, ciśnienie zostaje zwiększone przy użyciu wody lub pary wodnej w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny. Następnie przekłada się ją do wytłaczarki, w której zostaje wtłoczona pod wysokim ciśnieniem w formy. Na koniec materiał zostaje wytłoczony na właściwą długość, osuszony i wypalony.


Informacje o firmie Elmo Rietschle

Elmo Rietschle jest częścią firmy Gardner Denver, Inc., czołowego światowego producenta wyrobów o wysokim stopniu zaawansowania technicznego. Firma Gardner Denver ma siedzibę w Milwaukee, w stanie Wisconsin (USA) oraz oddziały w ponad 30 krajach.

Więcej informacji na temat firmy Gardner Denver, Inc. można znaleźć na stronie www.gardnerdenver.com.

© 2018 Gardner Denver, Inc.